Zrealizované projekty

 • Stavebné úpravy – zateplenie budovy Mestského úradu Púchov, výmena okien, spevnenie plôch pri budove, oplotenie
 • Výmena schodišťových zostáv a vchodových dverí v bytovom dome Rozkvet 2011, Považská Bystrica
 • Zateplenie a výmena okien na budovách ulica Štefánikova, Považská Bystrica
 • Rekonštrukcia a zateplenie budovy Hôrecká cesta 21, Žilina
 • Výmena schodišťových zostáv a dverí bytového domu Námestie slobody 1622, Púchov
 • Výstavba oporný múr, Horné Kočkovce
 • Výstavba rodinného domu v Horných Kočkovciach
 • Výstavba prepojenia ulica Moravská – ulica Komenského, Púchov
 • Oplotenie cintorína v Púchove
 • Výstavba vnútrobloku ulica 1. mája, Púchov
 • Výstavba športového areálu pri ZŠ na ulici Mládežnícka v Púchove
 • Výstavba vnútrobloku Moravská, Púchov
 • Rekonštrukcia chodníkov, Horné Kočkovce
 • Rekonštrukcia okapové chodníky Nosice
 • Rekonštrukcia parkoviska ulica Moravská – Námestie Slobody, Púchov
 • Výstavba čistiarne odpadových vôd, Považský Chlmec
 • Výstavba garáže na UDS a stavebného skladu, Považský Chlmec
 • Zemné práce, spevnenie komunikácií na skládke odpadov Žilina – Považský Chlmec
 • Stavebné práce na uzavretí skládky odpadov Bytča – Mikšová
 • Stavebné práce – spevnené plochy – park Púchov
 • Rekonštrukcia chodníka medzi cintorínom a ulicou Komenského, Púchov
 • Výstavba športového areálu pri ZŠ Komenského, Púchov
 • Rekonštrukcia vojenského cintorína, Žilina
 • Výstavba PCL Ladce
 • Kompletná rekonštrukcia cesty -  ulica Vajanského, Horné Kočkovce
 • Oprava železničného podjazdu Horné Kočkovce
 • Rekonštrukcia internátnej školy Otrokovice, Zlín
 • Výstavba Kolumbária, Púchov
 • ŠRZ Donovaly
 • Výstavba športového areálu pri ZŠ Gorazdova, Púchov
 • Rekonštrukcia chodníka, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica
 • Výstavba detského ihriska - Sedlište
 • Rekonštrukcia MK Udiča
 • Oprava kancelárskych priestorov v AB Matador
 • Zateplenie skladu síry Matador
 • Oprava omietok miešareň Matador Rubber
 • Vodovod Jasenica
 • Stavebné úpravy Continental Matador
 • Oprava rodinného domu, Horné Kočkovce
 • Príprava prístupovej komunikácie na skládku Sverepec
 • Chodníky MŠ Lánska, Považská Bystrica
 • Revitalizácia medziblokového priestoru bytové domy 1470-1473, Považská Bystrica
 • Rekonštrukcia detského ihriska ulica Mudroňova, Púchov
 • Vybudovanie detského ihriska Vieska, Ihrište
 • Rekonštrukcia ulica Slovanská Horné Kočkovce
 • Rekonštrukcia parkovísk a nájazdov ulica Štefánikova, Púchov
 • Rekonštrukcia MK Kukučínova, Horné Kočkovce
 • Rekonštrukcia chodníkov T. Vansovej, Horné Kočkovce
 • Rekonštrukcia vnútrobloku Royova, Púchov
 • Oprava kanalizácie - križovatka pri cintoríne - kruhový objazd, Púchov
 • Stavebné úpravy ZŠ Mládežnícka, Púchov
 • Rekonštrukcia futbalovej tribúny, Púchov
 • Rekonštrukcia parkoviska Lachovec, Púchov
 • Rekonštrukcia parkovísk Námestie Slobody, Púchov
 • Oprava havarijného stavu kanalizácie, Púchov
 • Výstavba rodinného domu, Horné Kočkovce
 • Rekonštrukcia presklenej steny krytá plaváreň, Púchov
 • Rekonštrukcia oplotenia cintorín, Staré Nosice
 • Odvodnenie časti územia MK Komenského, Púchov - Skala
 • Rekonštrukcia zimný štadión, Púchov
 • Zateplenie východnej steny krytej plavárne, Púchov
 • Úprava objektu a výťahovej šachty v prístavbe DSS Nosice
 • Rekonštrukcia oporného múru za obcou Streženice
 • Oprava MK po poruchách na vodovodných potrubiach -  Púchov, Považská Bystrica
 • Odvodnenie pri bytových domoch číslo 482, 485, Kolonka - Púchov
 • Rekonštrukcia parkoviska Gorazdova a Rastislavova pri BD 1167, Púchov
 • Rekonštrukcia parkovacích plôch a chodníka pri MŠ "C", Púchov
 • Oprava chodníkov ulica Sládkovičova pravá strana, Púchov
 • Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska ulica Obrancov mieru pri BD 1154, Púchov
 • Oprava strechy na Hasičskej zbrojnici, Púchov
 • Odstránenie havarijného stavu kanalizácie križovatka ulice Hoštínska, Okružná a J. Kráľa, Púchov
 • Rekonštrukcia MK Továrenská, Horné Kočkovce
 • Zemné, búracie a odvodňovacie práce spevnených plôch a komunikáciách, Horné Kočkovce
 • Chodník pri autobusovom nástupišti Continental Matador, Horné Kočkovce
 • Dom smútku - prestavba a prístrešok, rekonštrukcia interiéru, Púchov
 • Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie kruhový objazd ulice Okružná, J. Kráľa, Púchov
 • Oprava chodníka pred krytou plavárňou, Púchov
 • Spevnenie plôch a chodník Hoštínska ulica, Púchov
 • Realizácia konštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia dopravnej infraštruktúry kruhovej križovatky, Púchov
 • Rekonštrukcia sociálneho zariadenia DSS Nosice
 • Doplnenie verejného osvetlenia Okružná križovatka, Púchov
 • Rekonštrukcia izolovaných miestností pre postihnutých v DSS Nosice
 • Výmena dverí, oprava kanalizácie DSS Nosice
 • Chodník pre peších na MK Sklárska - II. časť, Nemšová, oprava krytu chodníka na MK SNP - II časť, Nemšová
 • Rekonštrukcia asfaltového povrchu Mladoňov - náučný chodník, Lazy pod Makytou
 • Rekonštrukcia chodníka na sídlisku SNP vedľa výmenníkovej stanice a bytového domu 1481, Považská Bystrica
 • Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch OD Máj, ulica Športovcov, Sídlisko Pod kaštieľom, ulica Kalinčiakova a bytového domu s. č. 648, Dubnica nad Váhom
 • Rekonštrukcia MK, križovatky a parkoviska Sídlisko Pod kaštieľom križovatka pri športovej hale, ulica Športovcov - plocha pred budovou práčovne a čistiarne, Dubnica nad Váhom
 • Ulica Nad Zábrehom, úsek od domu č. 448 až za vjazd do Chateau Mignon, križovatka, prípravné práce MK ulica Kpt. Nálepku, Dubnica nad Váhom
 • Havária kanalizácie a prípravné práce ulica Kpt. Nálepku, Dubnica nad Váhom
 • Porucha kanalizácie, vody, oprava zatečených kancelárií v separačnej hale - areál TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
 • Parkoviská pre bytové domy 418, 420,422, Pionierska ulica, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, rozšírenie parkoviska, Dubnica nad Váhom
 • Oprava oplotenia - odstránenie havarijného stavu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
 • Úprava výšky kanalizačných poklopov MK Lysá pod Makytou
 • Parkoviská pre bytové domy  s. č. 424,438,440, Bratislavská ulica, parkovisko nad Kostolom, Dubnica nad Váhom
 • Parkovisko pri bytovom dome s.č. 634 Pod kaštieľom, Dubnica nad Váhom
 • Búracie a prípravné stavebné práce na oprave MK ulica Tajovského, oprava chodníka Rozkvet číslo 2001,2002, Považská Bystrica
 • Rekonštrukcia Dom smútku, Dubnica nad Váhom
 • Oprava kancelárií areál TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
 • Parkovisko Pod Kaštieľom, Dubnica nad Váhom
 • Parkovisko pri bytovom dome ulica Obrancov mieru 353, Dubnica nad Váhom
 • Chodník oproti LIDL a ulica Partizánska, Dubnica nad Váhom
 • Oprava chodník pri stanici, Dubnica nad Váhom
 • Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ, Dubnica nad Váhom
 • Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch 963,964,1081 Pod Hájom, Dubnica nad Váhom
 • MK Orlové, Považská Bystrica
 • Workoutové ihrisko v mestskom športovom areáli, Dubnica nad Váhom
 • Rekonštrukcia Moyzesova ulica, Dubnica nad Váhom
 • Rozšírenie parkoviska pri bytovom dome  s. č. 92 a Dubničanke, Dubnica nad Váhom
 • Asfaltovanie príjazdovej cesty, nákladové stredisko 20201601, Dubnica nad Váhom
 • Oprava oplotenia TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
 • Stojisko na kontajnery za Dubničankou, Dubnica nad Váhom
 • Rekonštrukcia chodníka Partizánska ulica, Dubnica nad Váhom
 • Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Dubina, n.r.o., Dubnica nad Váhom
 • Vybudovanie petangového ihriska pre CNO, Dubnica nad Váhom