Činnosť

Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti Valašsko SK predstavujú tieto druhy stavebnej činnosti:


 • Výstavba chodníkov, ciest, námestí
 • Výstavba športových areálov a detských ihrísk
 • Oprava a rekonštrukcia drobnej cestnej infraštruktúry
 • Výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí
 • Realizácia pozemných stavieb
 • Výmena schodišťových zostáv v bytových domoch
 • Výmena vchodových hliníkových dverí a okien v bytových domoch
 • Tmelenie panelových špár
 • Zatepľovanie budov
 • Rekonštrukcia fasád
 • Pokládka zámkovej dlažby
 • Výstavba a rekonštrukcia oplotení
 • Zimná údržba prístupových ciest a parkovísk
 • Prenájom lešenia a nakladača Komatsu SK820-5